luni, 8 octombrie 2018

Buletinul e.v.s. Pt Tine(Ri) Mts 2018

Prezentare MTS ADT 2018 E.v.S. Pt Tine(RI)

Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI


Asociația „Dorna Tismana” anunta derularea proiectului de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI care își propune: Dezvoltarea de acțiuni specifice voluntariatului, educației civice, implicării sociale in scopul creșterii gradului de sensibilizare in rândul tinerilor potențiali voluntari la nivelul comunității țintă cu privire la importanța implicării în activități tematice1 (oferind SERVICII suport voluntariat/EVS: Formare, capacitare, recrutare; Consiliere; Informare; Promovare/Dezvoltare web) cu colaborarea activa pe termen lung dintre structuri asociative, instituții publice, de tineret pentru mediatizarea informațiilor privind oportunitățile tinerilor de dezvoltare personala promovând mobilitatea tinerilor in cadrul EVS, acestea dezvoltate in cadrul Buletinului/platformei web EVS TineRI împreună cu toate metodele de promovare/susținere a voluntariatului/EVS, astfel susținând activ permanent viața2 comunității
Creșterea gradului de sensibilizare in rândul tinerilor potențiali voluntari la nivelul comunităților țintă cu privire la importanța implicării în activități de voluntariat/EVS prin colaborarea activa pe termen lung dintre structuri asociative, instituții publice si de tineret pentru:
- mediatizarea informațiilor privind oportunitățile tinerilor de dezvoltare personala cu sprijinirea activităților de voluntariat in particular si 
- promovarea mobilității tinerilor in cadrul EVS, 
 
acestea dezvoltate in toate instrumentele si metodele de promovare/informare si susținere a voluntariatului si a EVS din proiect, astfel susținând activ si permanent viața2 comunității.
- Proiectul a fost conceput ca prin intermediul Platformei web / Buletinului web EVS TineRI, tinerii implicați activ care vor realiza articole editoriale/online tematice1 sa devina totodată multiplicatori de informații folosind si utilizând informațiile din Platforma/Buletinul web EVS TineRI pentru a le face cunoscute si altor tineri fie in mod direct fie prin intermediul rețelei internet si alte cai de comunicare. 
- Prin intermediul proiectului ne propunem stimularea si implicarea reprezentanților tinerilor și a organizațiilor de tineret în proiectarea și punerea în aplicare a unui sistem de sprijin pentru EVS aceste structuri asociative de tineret vor avea rolul de a acționa ca multiplicatori de informație în activități si campanii de sensibilizare privind aceste demersuri de informare si promovare a voluntariatului/EVS;
 
În consecință toate instrumentele si metodele de promovare informare si susținere a voluntariatului si a EVS din proiect susținând activ si permanent viața2 comunității:
· Buletinul informativ online de tineret cu resurse de voluntariat „EVS pentru TineRI”;
· Centrul de Resurse pentru Informare „EVS pentru TineRI”;
· Campaniile de promovare EVS Mass Media & web/online Internet in comunitățile țintă si instituții prin dezvoltarea Platformei web EVS TineRI: site, blog, (pagina, grup) in rețele sociale;
· Activități de capacitare a tinerilor vizavi de voluntariat/EVS, 
· Distribuirea EVS.KIT- la ONG-uri, FJTG, CTR, CNFT, FNT, DJST, CNE, Caravana EVS pentru TINE de promovare tematica1, Implicarea mass-mediei / articole tematice1 publicate in presa locala
 
își propun o abordare integrata inexistenta in acest moment la nivelul comunității țintă privind implicarea activa tuturor factorilor interesați de voluntariat/EVS prin atragerea tinerilor in activități de voluntariat/EVS precum si oferirea unor SERVICII suport de voluntariat/EVS tematice1 concrete de: acreditare, capacitare, recrutare, informare, consiliere, promovare/dezvoltare web-online Internet & Social Media a grupurilor țintă si a tinerilor potențiali voluntari de stagii EVS.
 
Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI este implementat de către Asociația „Dorna Tismana” si cofinanțat de Ministerul Tineretului si Sportului.

duminică, 5 august 2018

Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

Proiectul de tineret Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

vineri, 13 aprilie 2018

Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI

Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI


A.D.T. alături de partenerii din proiect au demarat deja procesul de promovare, recrutare si informare a acțiunilor si proiectelor de voluntariat in principal EVS in general dezvoltând un blog tematic1 cu informații de baza vizavi de EVS accesibil la următorul link: evsgj.blogspot.ro/, precum si o pagina Tematica cu informații EVS realizata in rețeaua sociala Facebook accesibila la următorul link: www.facebook.com/EVSGORJ/; Aceste platforme online dezvoltate deja își propun sa sprijine procesul de promovare a acțiunilor si proiectelor de voluntariat in principal EVS in general oferind informații relevante despre voluntariat in principal in scopul susținerii si consilierii EVS câtor mai mulți potențiali beneficiari tineri
- Responsabilizarea continua si implicarea activa a tinerilor este faptul ca din punctul nostru de vedere „vedem tinerii prezentul de astăzi si nu viitorul de mâine” cu alte cuvinte implicam tinerii direct din acest moment astfel încât ei sa simtă apartenența la dezvoltare locala si sa-si ofere sprijinul si suportul in inițiativele „oamenilor mari” adică eforturile instituțiilor publice coroborate cu cele ale societății civile prin intermediul ONG-urilor locale active in domeniu.
Investiția in capitalul uman prin dezvoltarea resurselor umane in special a tinerilor este un proces care poate sa dureze chiar zeci de ani, in acest sens in cadrul acestui proiect investim ACUM prin responsabilizarea si implicarea activa si continua a tinerilor in acest proces de dezvoltare personala astfel încât sa avem rezultatele scontate in viitorul apropriat